brics 160Książka amb. Sylwestra Szafarza pt.: „Ewolucja BRICS” - to pierwsze na polskim forum publicznym opracowanie dotyczące tej wielkiej organizacji gospodarczej i politycznej zrzeszającej już pięć państw i współpracującej z większością krajów rozwijających się, a także z takimi mocarstwami jak USA, Niemcy, Francja czy W. Brytania oraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi. Praca ma charakter kompleksowy, ukazuje drogę kształtowania się idei, poczynania organizacyjne uczestników, plany na przyszłość  i ogrom uwarunkowań globalnych.
W świetle światowej rywalizacji o przywództwo globalne, BRICS to najpoważniejszy uczestnik tej konkurencji o trudnych do przeszacowania zasobach materialnych, wytwórczych i rynkowych oraz o wielkim potencjale nowych idei określających miejsce człowieka we współczesnym świecie i wzajemne relacje pomiędzy organizmami państwowymi i innymi wielkimi ugrupowaniami gospodarczymi i politycznymi.

Dubois okl 2Na początku stycznia 2018 roku ukazała się na rynku czytelniczym książka „Stanisław Dubois (1901-1942)” autorstwa Przemasława Prekiela.
Książka od pierwszych dni budzi żywe zainteresowanie, ze względu na popularność jej bohatera, przedwojennego działacza socjalistycznego, posła na Sejm II RP, więźnia Brześcia, wielkiego idealisty i przywódcy młodych socjalistów.
Stanisław Dubois zginął w Auschwitz w 1942 roku. Pozostawił po sobie obszerny dorobek politczny i dziennikarski oraz pozytywny wizerunek człowieka ideowego, wielkiego patrioty.

xi chinese dream cover 2Na polskim rynku czytelniczym ukazała się książka "Chińskie Marzenie", której autorem jest prezydent Chińskiej Republiki Ludowej, Pan Xi Jinping. To druga książka tego autora w Polsce i w naszym Wydawnictwie, długo oczekiwana m.in. ze względu na swą aktualność. Jest to pierwsza, w tak krótkim czasie pozycja, która zawiera materiały dotyczące XIX Zjazdu KPCh.

 

socjalisci okl 160Na rynku księgarskim ukazała się oczekiwana od dłuższego czasu książka "Wielcy Socjaliści". Książka zawiera publikowane m.in. w "Przeglądzie Socjalistycznym" w latach 2004-2017 biogramy socjalistów polskich, którzy mieli wpływ na polską niepodległość w 1918 roku, odrodzenie Polski po 123 latach rozbiorów, odbudowę i kształtowanie losów kraju i społeczeństwa w okresie całego XX wieku.

Książka „Wielcy Socjaliści” to praca zbiorowa 17 autorów publikacji, które w latach 2004-2017 wypełniały łamy głównie kwartalnika „Przegląd Socjalistyczny”. To 450 stron fascynujących życiorysów ludzi, którzy współtworzyli polską rzeczywistość przez ostatnie 125 lat.
Indeks nazwisk zawartych w książce liczy ponad 700 pozycji.
Książka ta, to ważny dokument ukazujący wielki wkład ludzi polskiej lewicy w  walkę o niepodległość i sprawiedliwość społeczną.

cholajKsiążka prof. Henryka Chołaja – Chiński wariant społecznej gospodarki rynkowej, to wyjątkowe, głębokie opracowanie dotyczące problemów przez nauki współczesne dotychczas nierozpoznanych m.in. ze względu na materię społeczno-ekonomiczną, która w swej dynamice nie poddaje się utartym schematom. Wybiega ona do przodu wbrew i w poprzek opinii klasyków marksizmu i samego Marksa, nie mówiąc o współczesnych badaczach tych zjawisk, przeżartych wirusem neoliberalizmu.