cholajKsiążka prof. Henryka Chołaja – Chiński wariant społecznej gospodarki rynkowej, to wyjątkowe, głębokie opracowanie dotyczące problemów przez nauki współczesne dotychczas nierozpoznanych m.in. ze względu na materię społeczno-ekonomiczną, która w swej dynamice nie poddaje się utartym schematom. Wybiega ona do przodu wbrew i w poprzek opinii klasyków marksizmu i samego Marksa, nie mówiąc o współczesnych badaczach tych zjawisk, przeżartych wirusem neoliberalizmu.


Autor podjął w prezentowanej pracy trud zewidencjonowania i usystematyzowania zjawisk i procesów, jakie towarzyszą chińskiej modernizacji i transformacji od czasów ich protoplasty – Deng Xiaopinga aż do współczesności modelowanej przez Xi Jinpinga.
Książka zawiera materiały źródłowe i refleksje Autora dotyczące intelektualnego zaplecza chińskich reform i etapowego kształtowania się koncepcji oraz praktyki ich wdrażania.
Znajdujemy tutaj wyraźne wskazanie, że nowy chiński model społeczno-gospodarczy zapoczątkowany przez przewodniczącego Denga, a realizowany przez kolejne pokolenia przywódców od 30 lat, ma charakter unikalny, wywodzi się zarówno z teoretycznych źródeł marksizmu, jak też doświadczeń chińskiej cywilizacji liczącej blisko 5 tysięcy lat.
Autor wyraźnie wskazuje, wbrew opinii niektórych ekonomistów, że realizowany dziś w Chinach model nie jest na pewno kapitalizmem państwowym. Nosi w sobie cechy określane jako społeczna gospodarka rynkowa oparta o chińską specyfikę i krytyczne podejście zarówno do kapitalizmu, jak i komunizmu w wersjach praktykowanych m.in. w świecie w XX wieku.
Praca prof. Henryka Chołaja warta jest przestudiowania, tym bardziej, że daje solidną porcję wiedzy do analizy przyszłego kształtu i modelu pędzących dynamicznie do przodu Chin.