szafarzdyplomata, pisarz, tłumacz, publicysta polityczny

Studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH oraz na Wydziale Dziennikarstwa UW. Odbywał staże i praktyki podyplomowe we Francji, W. Brytanii i USA.
Pracował jako członek polskiego korpusu służby cywilnej i służby zagranicznej.
Był radcą 3 Premierów RP, pracował też w Kancelarii Prezydenta RP. Jako dyplomata zajmował wysokie stanowiska dyplomatyczne i konsularne poza granicami kraju – w Paryżu (dwukrotnie), Pekinie, Szanghaju i w Ho Chi Minh City (d. Sajgon). Uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych, także pod szyldem ONZ. Pracował również w dziedzinie gospodarczej m.in. jako prezes zarządu polskiego koncernu obronnego, ekspert w Centrali Banku Pekao S.A., dyrektor generalny Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej.
Czynny zawodowo nieprzerwanie od zakończenia studiów, również jako dziennikarz, publicysta międzynarodowy i autor wielu znaczących ekspertyz dotyczących rozwoju sytuacji globalnej, szczególnie w dobie kryzysu.
Redaktor naczelny światowego miesięcznika związkowego, wydawanego w Pradze (w 8 językach), w okresie „rewolucji aksamitnej”. Członek Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (Bruksela), Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (Klub Publicystów Międzynarodowych) i Korporacji Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi (Krzyż Kawalerski i Ofi cerski „Polonia Restituta” i in.).
Globtrotter, przebywał w około 150 krajach świata.
Zainteresowania: astronomia, fi lozofi a, turystyka, muzyka i sztuka klasyczna, sinologia, języki obce, sporty wodne.