Xipolityk, sekretarz generalny KPCh,
przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej
Urodzony w prowincji Shaanxi jako syn Xi Zhongxuna. W 1971 wstąpił do Ligi Młodzieży Komunistycznej, a w 1974 do Komunistycznej Partii Chin. W czasie swojej działalności politycznej zajmował różne stanowiska w partii, w prowincjach Fujian, Hebei, Zhejiang i Shaanxi. W 1990 został dyrektorem szkoły partyjnej w Fuzhou.
W 1999 Xi został wicegubernatorem prowincji Fujian, a w 2000 gubernatorem tej prowincji. W 2002 objął funkcję sekretarza Komitetu KPCh w prowincji Zhejiang. Został również wówczas członkiem Komitetu Centralnego KPCh. W marcu 2007 objął stanowisko sekretarza Komitetu KPCh w Szanghaju.
Mianowanie Xi na stanowisko w Szanghaju, najbogatszej chińskiej prowincji, było znakiem wzmocnienia jego znaczenia i przyszłej roli w strukturach Partii. Było również wyrazem poparcia i zaufania ze strony przewodniczącego ChRL Hu Jintao.
22 października 2007 podczas 17. Kongresu KPCh, Xi został wybrany w skład 9-osobowego Stałego Komitetu Biura Politycznego KPCh. W marcu 2008 został wybrany przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych na stanowisko wiceprzewodniczącego państwa.
W listopadzie 2012 roku wybrany sekretarzem generalnym KPCh.
14 marca 2013 został oficjalnie zaprzysiężony na stanowisku przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej.
Xi Jinping jest żonaty z Peng Liyuan, znaną piosenkarką. Ma jedno dziecko, córkę Xi Mingze.