cholajEmerytowany profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalność naukowa: ekonomia polityczna, tranzytologia, globalistyka.
Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1959 roku, tytuł profesora – 1968; wypromował 26 doktorów nauk. Członek korespondent PAN od 1973 roku.
Doktor honoris causa Ritsumeikan University, Kyoto, Japonia (1990).
Funkcje w strukturach PAN: zastępca sekretarza Wydziału I Nauk Społecznych PAN (1972-82); zastępca sekretarza naukowego PAN (1982-89); zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (1977-80); członek Prezydium PAN (1984-89)
Najważniejsze opublikowane prace, m.in.: Procent jako kategoria ekonomiczna (1963); Kontraktacja produktów rolnych (1963); Cena ziemi w rachunku ekonomicznym (1966); W cieniu wielkiego przemysłu (1973); Globalny świat – wyzwanie i spory. Wstęp do globalistyki (1991); Kolumb, Europa, świat (1995); Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne (1998); Wstęp do teorii transformacji (2000); Etatyzm a geneza kapitalizmu (2002); Ekonomia polityczna globalizacji (2003); Powrót olbrzyma w globalnym świecie (2011), Chiński wariant społecznej gospodarki rynkowej (2016)