cholajW dniu 11 lipca 2016 roku został przekazana do druku najnowsza książka prof. Henryka Chołaja „Chiński wariant społecznej gospodarki rynkowej”. Książka ukaże się od 15 lipca na półkach księgarskich.
Książka liczy ponad 260 stron druku. Stanowi zestaw dokumentacji i refleksji na temat przemian modelu gospodarki chińskiej na przestrzeni ostatnich 30 lat.
Książka zawiera 9 rozdziałów poświeconych w kolejności kształtowaniu się zaczątków chińskiego modelu gospodarczego wg koncepcji Deng Xiaopinga, rozwoju i eksperymentów gospodarczych, aktualnej sytuacji pod rządami prezydenta Xi Jinping oraz założeń ideowych przyszłych rozwiązań.

ch 1W dniu 12 maja 2016 roku gośćmi Wydawnictwa „Kto jest Kim” była grupa wydawców chińskich: Xu Bu, Prezes Foreign Languages Press, Yu Tao, Prezes China Pictorial oraz Jiang Yonggang, Dyrektor Generalny International Cooperation Department of China International Publishing Group.

Omawiano sprawy współpracy wydawniczej, której celem jest dotarcie do polskiego czytelnika z informacjami dotyczącymi współczesnych Chin.

Goście zapoznali się dorobkiem Wydawnictwa z ostatniego roku. Podkreślili znaczenie wydania w Polsce książki prezydenta Xi Jinping „Innowacyjne Chiny”, zwracając szczególną uwagę na wysoką jakość tłumaczenia książki.

Ze strony wydawnictwa podejmowali gości chińskich redaktor naczelny – Andrzej Ziemski oraz publicysta i wybitny tłumacz – dr Sylwester Szafarz.