W dniu 4 października 2016 roku, w 60 rocznicę powstania Almaturu na rynku księgarskim ukazała się wydana przez Wydawnictwo „Kto jest Kim” książka: „Turystyka akademicka 1906 – 2016. 60 lat BPiT Almatur”.
Prezentowana książka to zbiór esejów, referatów, opracowań naukowych i wspomnień dotyczących akademickiego ruch turystycznego w Polsce, w XX wieku. Jest to jednocześnie album, bogato ilustrowany zdjęciami, również z XIX wiecznych archiwów, pokazujący niezapomniane obrazy i ludzi ze środowisk akademickich Warszawy, Krakowa, Wilna i Lwowa tworzących zręby turystyki już na przełomie XIX i XX wieku.

prekiel okadkaKsiążka „Jaka Polska?” ukazuje się na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. Stanowi ona obraz poglądów i różnych wariantów programowych prezentowanych przez osoby związane z wielu ugrupowaniami lewicowymi, pełniącymi w nich funkcje kierownicze, ale również z liczną grupą naukowców różnych dziedzin i praktyków życia społeczno-politycznego.
Polska lewica posiada, mimo objawiającego się od wielu lat kryzysu idei i nowych wartości programowych, liczne grono dobrze wykształconych i doświadczonych sympatyków, którzy zdolni są do obiektywnego spojrzenia na nasze państwo i nasze otoczenie, i odpowiedzenia na pytanie: jaka Polska?

xi plNakładem pekińskiego wydawnictwa Foreign Languages Press ukazała się w 2014 roku obszerna oraz utrzymana w skromnej, acz eleganckiej formie książka Xi Jinpinga, Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej, Sekretarza Generalnego KPCh. W końcu czerwca 2015 r., książka ta ukazała się również po polsku (nakładem Wydawnictwa „Kto jest Kim”, w tłumaczeniu Sylwestra Szafarza). Tytuł polskiej edycji książki brzmi: „Innowacyjne Chiny”.

To bardzo rzadki przypadek w świecie, kiedy najwyższy przywódca partii i państwa wydaje tak fundamentalną książkę, w której wykłada swoje poglądy, opinie i oceny. Przestudiowałem dwukrotnie książkę w wersji angielskiej zatytułowanej „The Governance of China”. W sumie, książkę wydano już w ponad 20 językach światowych (łącznie z chińskim). Jest ona bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami, zaopatrzona w charakterystykę biograficzną Autora, w liczne przypisy oraz w obszerny indeks zagadnień, nazw i nazwisk.

szafarz cywilizacja„Cywilizacja XXII wieku” to kolejna książka Sylwestra Szafarza po wydanej niedawno pozycji „Ziemi na ratunek”, która niezwykle kompetentnie i uczciwie ukazuje złożoność naszej cywilizacji w kontekście wielkich problemów współczesnego świata, takich jak kryzys globalny, postępujące rozwarstwienie społeczne, obniżenie progu globalnego bezpieczeństwa jako skutek walki o światowe przywództwo i inne. Jednym słowem, pierwsza książka zawiera wnikliwą i wszechstronna analizę współczesności, zaś druga ukierunkowana jest ku przyszłości. Zawiera ona równie ciekawe przemyślenia elementy analizy i oceny na temat nowych trendów w polityce globalnej związanych z przemieszczaniem się bieguna naszej  cywilizacji ze sfery Północnego Atlantyku w kierunku Azji i Pacyfiku. Dotyczy to szczególnie konsekwencji żywiołowego rozwoju Chin i powstania nowej globalnej konstelacji – ugrupowania BRICS.

KPChMamy do odnotowania ważne wydarzenie polityczne i edytorskie w naszym kraju, wypełniające, choć w części dotkliwą lukę występującą w Polsce, jeśli chodzi o materiały źródłowe nt. KPCh i ChRL. Oto bowiem, w pierwszej dekadzie czerwca 2014 r., ukazał się nakładem warszawskiego Wydawnictwa „Kto jest Kim”, zbiór dokumentów 3. Plenum 18. Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (09 – 12.11.2013 r.). Tak też brzmi tytuł tej książki, wydanej w bardzo eleganckiej i estetycznej formie.