pytelhistoryk, działacz społeczny
Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się w 1974 roku. Specjalizuje się w najnowszej historii Polski.
Autor m.in. publikacji „Polska prasa wojskowa w latach 1914-1921”, monografii rodzinnej wsi oraz kilkudziesięciu artykułów, komunikatów naukowych, sprawozdań, recenzji prac z historii II Rzeczpospolitej i Polski Ludowej.
Członek Komisji Historycznej Polskiej Partii Socjalistycznej.