schaffwybitny filozof, marksista i intelektualista.
Należał do głównych autorów liberalnego i otwartego kursu popaździernikowej polityki naukowej, odegrał szczególnie doniosłą rolę w nawiązaniu współpracy z humanistyką zachodnią.
Jego nowatorskie studium „Marksizm a jednostka ludzka” było wyzwaniem dla oficjalnej ideologii, rozbudziło jednocześnie debatę na temat kierunku przemian, jakie zapoczątkowała w skali świata formacja lewicowa. Kolejna pozycja „Ruch komunistyczny na rozdrożu” stanowiła podłoże intelektualne dla przemian, które próbowano wnieść w model „realnego socjalizmu”.
W latach 70. po wejściu do Klubu Rzymskiego stał się animatorem zrównoważonego rozwoju w oparciu o perspektywy wykorzystania mikroelektroniki i nowych technologii.
Widział przyszłość w nowej lewicy, poszukiwał intelektualnie jej kształtu, wierzył w jej odrodzenie.
Przyjmowali go najwięksi - Jan Paweł II, prezydenci, premierzy wielu państw. Miał szeroki krąg przyjaciół w kraju i na świecie, w różnych środowiskach.
Był autorem ponad 30 książek i kilkuset monografii. Otrzymał doktoraty honoris causa uniwersytetów Michigan w Ann Arbor, Nancy oraz paryskiej Sorbony.