Nasi autorzy

szafarzdyplomata, pisarz, tłumacz, publicysta polityczny

Studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH oraz na Wydziale Dziennikarstwa UW. Odbywał staże i praktyki podyplomowe we Francji, W. Brytanii i USA.
Pracował jako członek polskiego korpusu służby cywilnej i służby zagranicznej.
Był radcą 3 Premierów RP, pracował też w Kancelarii Prezydenta RP. Jako dyplomata zajmował wysokie stanowiska dyplomatyczne i konsularne poza granicami kraju – w Paryżu (dwukrotnie), Pekinie, Szanghaju i w Ho Chi Minh City (d. Sajgon). Uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych, także pod szyldem ONZ. Pracował również w dziedzinie gospodarczej m.in. jako prezes zarządu polskiego koncernu obronnego, ekspert w Centrali Banku Pekao S.A., dyrektor generalny Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej.
Czynny zawodowo nieprzerwanie od zakończenia studiów, również jako dziennikarz, publicysta międzynarodowy i autor wielu znaczących ekspertyz dotyczących rozwoju sytuacji globalnej, szczególnie w dobie kryzysu.
Redaktor naczelny światowego miesięcznika związkowego, wydawanego w Pradze (w 8 językach), w okresie „rewolucji aksamitnej”. Członek Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (Bruksela), Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (Klub Publicystów Międzynarodowych) i Korporacji Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi (Krzyż Kawalerski i Ofi cerski „Polonia Restituta” i in.).
Globtrotter, przebywał w około 150 krajach świata.
Zainteresowania: astronomia, fi lozofi a, turystyka, muzyka i sztuka klasyczna, sinologia, języki obce, sporty wodne.

schaffwybitny filozof, marksista i intelektualista.
Należał do głównych autorów liberalnego i otwartego kursu popaździernikowej polityki naukowej, odegrał szczególnie doniosłą rolę w nawiązaniu współpracy z humanistyką zachodnią.
Jego nowatorskie studium „Marksizm a jednostka ludzka” było wyzwaniem dla oficjalnej ideologii, rozbudziło jednocześnie debatę na temat kierunku przemian, jakie zapoczątkowała w skali świata formacja lewicowa. Kolejna pozycja „Ruch komunistyczny na rozdrożu” stanowiła podłoże intelektualne dla przemian, które próbowano wnieść w model „realnego socjalizmu”.
W latach 70. po wejściu do Klubu Rzymskiego stał się animatorem zrównoważonego rozwoju w oparciu o perspektywy wykorzystania mikroelektroniki i nowych technologii.
Widział przyszłość w nowej lewicy, poszukiwał intelektualnie jej kształtu, wierzył w jej odrodzenie.
Przyjmowali go najwięksi - Jan Paweł II, prezydenci, premierzy wielu państw. Miał szeroki krąg przyjaciół w kraju i na świecie, w różnych środowiskach.
Był autorem ponad 30 książek i kilkuset monografii. Otrzymał doktoraty honoris causa uniwersytetów Michigan w Ann Arbor, Nancy oraz paryskiej Sorbony.

Xipolityk, sekretarz generalny KPCh,
przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej
Urodzony w prowincji Shaanxi jako syn Xi Zhongxuna. W 1971 wstąpił do Ligi Młodzieży Komunistycznej, a w 1974 do Komunistycznej Partii Chin. W czasie swojej działalności politycznej zajmował różne stanowiska w partii, w prowincjach Fujian, Hebei, Zhejiang i Shaanxi. W 1990 został dyrektorem szkoły partyjnej w Fuzhou.
W 1999 Xi został wicegubernatorem prowincji Fujian, a w 2000 gubernatorem tej prowincji. W 2002 objął funkcję sekretarza Komitetu KPCh w prowincji Zhejiang. Został również wówczas członkiem Komitetu Centralnego KPCh. W marcu 2007 objął stanowisko sekretarza Komitetu KPCh w Szanghaju.
Mianowanie Xi na stanowisko w Szanghaju, najbogatszej chińskiej prowincji, było znakiem wzmocnienia jego znaczenia i przyszłej roli w strukturach Partii. Było również wyrazem poparcia i zaufania ze strony przewodniczącego ChRL Hu Jintao.
22 października 2007 podczas 17. Kongresu KPCh, Xi został wybrany w skład 9-osobowego Stałego Komitetu Biura Politycznego KPCh. W marcu 2008 został wybrany przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych na stanowisko wiceprzewodniczącego państwa.
W listopadzie 2012 roku wybrany sekretarzem generalnym KPCh.
14 marca 2013 został oficjalnie zaprzysiężony na stanowisku przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej.
Xi Jinping jest żonaty z Peng Liyuan, znaną piosenkarką. Ma jedno dziecko, córkę Xi Mingze.

az 4dziennikarz, publicysta,
wykładowca akademicki, polityk

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1972). Działacz ruchu młodzieżowego i studenckiego.
Redaktor naczelny „Sztandaru Młodych” w latach 1981-1984. Wieloletni sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
W Polskiej Partii Socjalistycznej od 1993 roku. W latach 2003-2005 przewodniczący Rady Naczelnej PPS.
Od 2004 roku redaktor naczelny „Przeglądu Socjalistycznego”. Stały felietonista "Dziennika Trybuna", publicysta "Wszystko co Najważniejsze".
Autor licznych publikacji w zakresie problemów demokracji i nowych mediów.
Autor i współautor publikacji książkowych dotyczących ruchu socjalistycznego m.in.: Wartości lewicowe w polskiej kulturze XX wieku (2008), My socjaliści. 60 lat później (2009), Demokracja w XXI wieku (2009), Demokracja i niepospolite jednostki (2013), Dzisiejsze znaczenie ideałów (2015), 10 wyzwań dla lewicy (2015), Niezbędność filozofii (2019).