Nasi autorzy

bomberaekonomista, nauczyciel akademicki
Edukował się w Hrubieszowie w Liceum im. Stanisława Staszica.
Nauczał: w Wyższej Szkole Ekonomicznej, później Akademii im. Oskara Lange, obecnie Uniwersytet, a także w Politechnice Warszawskiej, w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie, w Instytucie Ekonomicznym w Moskwie, w Wyższej Szkole Ekonomicznej z siedzibą w Nisku, obecnie w Stalowej Woli. W Wyższej Szkole Ekonomicznej (obecnie „Almamer” Szkoła Wyższa w Warszawie). Był dziekanem, prorektorem i rektorem. Całe życie związany z uczelnią wyższą. Wypromował kilkuset licencjatów i magistrów oraz 15 doktorów. Autor kilkudziesięciu monografii i opracowań.

cholajEmerytowany profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalność naukowa: ekonomia polityczna, tranzytologia, globalistyka.
Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1959 roku, tytuł profesora – 1968; wypromował 26 doktorów nauk. Członek korespondent PAN od 1973 roku.
Doktor honoris causa Ritsumeikan University, Kyoto, Japonia (1990).
Funkcje w strukturach PAN: zastępca sekretarza Wydziału I Nauk Społecznych PAN (1972-82); zastępca sekretarza naukowego PAN (1982-89); zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (1977-80); członek Prezydium PAN (1984-89)
Najważniejsze opublikowane prace, m.in.: Procent jako kategoria ekonomiczna (1963); Kontraktacja produktów rolnych (1963); Cena ziemi w rachunku ekonomicznym (1966); W cieniu wielkiego przemysłu (1973); Globalny świat – wyzwanie i spory. Wstęp do globalistyki (1991); Kolumb, Europa, świat (1995); Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne (1998); Wstęp do teorii transformacji (2000); Etatyzm a geneza kapitalizmu (2002); Ekonomia polityczna globalizacji (2003); Powrót olbrzyma w globalnym świecie (2011), Chiński wariant społecznej gospodarki rynkowej (2016)

mulak 1polityk, dziennikarz, sportowiec, teoretyk sportu, trener kadry państwowej, twórca polskiego „Wunderteamu” lekkoatletycznego lat 50. i 60., senator III kadencji.

W młodości należał do czołówki polskich średniodystansowców (w 1936 zdobył brązowy medal mistrzostw Polski w biegu na 1500 metrów, uprawiał też pływanie.
Podczas II wojny światowej działał w lewicowym podziemiu: był kierownikiem Wydziału Wojskowego grupy konspiracyjnej „Barykada Wolności”, później zastępcą komendanta formacji bojowo-milicyjnych Polskich Socjalistów, kierownikiem Wydziału Wojskowego Robotniczej Partii Polskich Socjalistów oraz sekretarzem KC RPPS. Brał udział w powstaniu warszawskim (jako członek Sztabu Powstańczego na terenie Mokotowa).
Po wojnie został szefem Wydziału Prasy i Propagandy CKW PPS..
Od 1951 był trenerem biegów długich. W 1954 został przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Sportowego. Zastosował szkolenie specjalistyczne w lekkiej atletyce i dzięki współpracy w procesie szkoleniowym z pracownikami naukowymi uczelni wychowania fizycznego stworzył słynny „Wunderteam”. Trenował polskich długodystansowców, m.in. Zdzisława Krzyszkowiaka i Jerzego Chromika.
W latach 1988–1989 stał na czele Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Był propagatorem upowszechniania sportu wśród młodzieży polskiej i twórcą masowego ruchu spartakiadowego obejmującego prawie 3,5 mln uczniów.
Po 1989 działał w PPS. Sprawował mandat senatora w latach 1993–1997. Był marszałkiem seniorem Senatu RP III kadencji. Do śmierci był honorowym przewodniczącym PPS.

prekiel 1Z wykształcenia polonista, pasjonat historii najnowszej i literatury.
Były dziennikarz mediów lokalnych w Przasnyszu, były redaktor portalu www.lewica.pl. Publikował m.in. w "Fakty i Mity", Tygodnik "Przegląd"
"Przegląd Socjalistyczny", "Nigdy Więcej", "Dzienniku Trybuna".
Autor wywiadu-rzeki z prof. Krzysztofem Dunin-Wąsowiczem "Historyk, socjalista, pamiętnikarz", książek "Jaka Polska?", "Stanisław Dubois 1901-1942", oraz "Ludwik Cohn. Od PPS po KOR".

pytelhistoryk, działacz społeczny
Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się w 1974 roku. Specjalizuje się w najnowszej historii Polski.
Autor m.in. publikacji „Polska prasa wojskowa w latach 1914-1921”, monografii rodzinnej wsi oraz kilkudziesięciu artykułów, komunikatów naukowych, sprawozdań, recenzji prac z historii II Rzeczpospolitej i Polski Ludowej.
Członek Komisji Historycznej Polskiej Partii Socjalistycznej.