Wydawnictwo „Kto jest Kim” od wielu lat poprzez swoje publikacje książkowe służy przybliżeniu Chin i chińskich przemian do Polski i Polaków. Celem naszym jest upowszechnienie obiektywnej informacji o Chinach, ich rozwoju oraz wielu problemach, które rozwiązać musiał ten kraj, aby dojść do statusu światowego mocarstwa.
W ostatnich latach wydaliśmy dwie pozycje prezydenta Xi Jinping’a: „Innowacyjne Chiny” i „Chińskie marzenie”, które są redakcyjnym skrótem powszechnie znanych w świecie dzieł „The Governance of China” tom 1 i 2. Obydwie książki do dziś, mimo upływu kilku lat, budzą zainteresowanie polskich czytelników. Pragniemy podkreślić, że zespół Wydawnictwa pracował również nad pełnym tłumaczeniem i zredagowaniem I tomu „The Governance of China”, który ukazał się w Polsce w roku 2020.

W dniu 8 lipca 2021 roku w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne dwóch książek wydanych w ostatnim roku przez Wydawnictwo „Kto jest Kim”. Gościem Honorowym była prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, autorka i redaktorka obydwu pozycji.
Trzeba przypomnieć, że w drugiej połowie 2020 roku wydawnictwo opublikowało książkę autorską prof. Marii Szyszkowskiej pt.: „Twórczość jako sens istnienia w XXI wieku” oraz książkę „Świat kultury czasów Polski Ludowej” pod redakcją naukową prof. Marii Szyszkowskiej.
Pierwsza książka jest zbiorem esejów będących kontynuacją myśli filozoficznej Autorki, które zawarła we wcześniejszych pozycjach obejmujących ideę „filozofii codzienności”. Druga książka to zbiór esejów i materiałów publicystycznych obejmujących ocenę szerokiego dorobku okresu 45 lat Polski Ludowej w dziedzinie kultury. Znajdują się w niej opracowania 27 autorów. Książka jest plonem konferencji, która odbyła się wiosną 2019 roku w Nałęczowie.
Podczas spotkania prof. dr hab. Wojciech Pomykało wygłosił laudację na temat książki „Twórczość jako sens istnienia w XXI wieku”. Ks. prof. dr hab. Florian Lempa omówił i odniósł się do podstawowych zagadnień poruszonych w drugiej książce „Świat kultury czasów Polski Ludowej”.
W takcie spotkania padło szereg pytań dotyczących książek, jak też pozytywnych opinii, co do ich zawartości i roli jaką mogą odegrać w kształtowaniu opinii publicznej w zakresie filozofii i historii nowożytnej.

P1080687W dniu 8 listopada 2019 roku w Klubie Księgarza  w Warszawie odbyła się promocja nowej książki Andrzeja Ziemskiego „Rewolucja Konstytucyjna”, która ukazała się w październiku.
Podczas spotkania, w którym uczestniczyło blisko 150 osób rekomendacje książki przedstawili: prof. Maria Szyszkowska – wybitna filozof, red. Piotr Gadzinowski – redaktor naczelny Gazety „Trybuna”, Bogusław Gorski – Honorowy Przewodniczący PPS oraz Grzegorz Wiśniewski – wiceprezes Związku Literatów Polskich.
Założenia i cele rekomendowanej książki zaprezentował autor. Podkreślił m.in. swe związki z tradycją PPS. Przypomniał, że książka składa się z 68 felietonów politycznych, esejów i materiałów publicystycznych. Były one w większości drukowane w Gazecie Trybuna i w „Przeglądzie Socjalistycznym”. Obejmują szeroki wachlarz problemów społeczno-politycznych i historycznych, wiążą się bezpośrednio z polską i globalną praktyką polityczną.

az1406 1W dniu 9 kwietnia 2019 roku w siedzibie warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej odbyło się spotkanie promocyjne książki Przemysława Prekiela „Ludwik Cohn. Od PPS po KOR”  wydanej przez Wydawnictwo „Kto jest Kim”.
Postać Ludwika Cohna zapisała się w polskiej historii niezwykle pozytywnie i wielowymiarowo. To żołnierz w wojnie 1920 roku i uczestnik kampanii wrześniowej w 1939 roku. To socjalista – działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, OMTUR i wielu organizacji demokratycznych i postępowych. To jeden z twórców opozycji demokratycznej w Polsce Ludowej w latach 70. To wreszcie czynny adwokat i radca prawny, broniący socjalistów w latach 30. i opozycjonistów w latach 70. i 80. XX wieku.
Książka Przemysława Prekiela „Ludwik Cohn. Od PPS po KOR” wydana w ostatnich tygodniach jest pierwszą w Polsce tak rozbudowaną biografią ukazującą życie bohatera na tle najważniejszych wydarzeń epoki, w której żył. Poza szczegółami życia osobistego jak rodzina, okres edukacji i studiów, służba wojskowa, działalność w PPS, znajdujemy w książce szczegółowe, udokumentowane opisy najważniejszych wydarzeń i kulis wydarzeń, które odbiły się na życiu narodu i sytuacji europejskiej w XX wieku.

cohn cover 2W ostatnich dniach ukazała się książka autorstwa Przemysława Prekiela: "Ludwik Cohn. Od PPS po KOR" wydana przez Wydawnictwo "Kto jest Kim". Ludwik Cohn, bohater monografii Przemysława Prekiela, to wybitny polski socjalista i demokrata, działacz społeczny i polityczny, żołnierz. Po wojnie działacz PPS, aktywny członek opozycji demokratycznej w Polsce Ludowej, adwokat. To wielowymiarowa, wspaniała postać, pełna zaangażowania i ideowej żarliwości, ukazana na tle epoki, która dla niego, jak i dla Polski, nie była w XX wieku łaskawa.
Ludwik Cohn był jednym z najbardziej znanych przywódców młodego pokolenia PPS w II Rzeczypospolitej. Walczył w wojnie 1920 roku z bolszewikami. Łączył talenty organizatora i publicysty. Po studiach na UW podjął praktykę adwokacką. Miał bogate doświadczenia w kontaktach i współpracy z działaczami socjalistycznymi całej ówczesnej Europy.