7 1W dniu 12 marca 2018 roku w Warszawie odbyła się uroczysta promocja książki „Stanisław Dubois (1901-1942)” autorstwa Przemysława Prekiela. Organizatorem promocji była Komisja Historyczna Polskiej Partii Socjalistycznej z udziałem Wydawnictwa „Kto jest Kim”.
Honorowym gościem zebrania promocyjnego był mec. Jacek Dubois, wnuk Stanisława.
Wprowadzenie wygłosił prof. Andrzej Friszke, który bardzo pozytywnie odniósł się do faktu wydania książki i wielkiej pracy, jaką wykonał autor – Przemysław Prekiel. W swoim wykładzie zaprezentował postać Stanisława Dubois na tle epoki, a więc odradzającego się w 1918 roku Państwa Polskiego, wielkich wydarzeń, jak wojna z bolszewikami w 1920 roku, zamach majowy, proces brzeski czy śmierć marszałka Piłsudskiego. Ukazał złożoność rozwoju sytuacji społeczno-politycznej w odradzającym się państwie, wielkie problemy, które uległy pogłębieniu na tle ogólnoświatowego kryzysu lat 20. Na tym tle zarysowana została rola i rozmiar działalności Polskiej Partii Socjalistycznej.

socjalisci okl 160Na rynku księgarskim ukazała się oczekiwana od dłuższego czasu książka "Wielcy Socjaliści". Książka zawiera publikowane m.in. w "Przeglądzie Socjalistycznym" w latach 2004-2017 biogramy socjalistów polskich, którzy mieli wpływ na polską niepodległość w 1918 roku, odrodzenie Polski po 123 latach rozbiorów, odbudowę i kształtowanie losów kraju i społeczeństwa w okresie całego XX wieku.
W listopadzie 2017 roku przypada 125. rocznica Kongresu Paryskiego i powołania Polskiej Partii Socjalistycznej. W roku 2018 przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów i zniewolenia narodu. Obydwie te rocznice są ze sobą nierozerwalnie związane.

21 lipca 2016 roku redaktor naczelny Wydawnictwa „Kto jest Kim” Andrzej Ziemski podpisał umowę na zredagowanie i wydanie drukiem książki „Turystyka studencka 1906 – 2016. 60 lat BPiT Almatur’.
Zleceniodawcą wydania książki-albumu jest prezes BPiT Almatur-Polska S.A., Mirosław Sikorski.
Powojenny ruch studencki, szczególnie Zrzeszenie Studentów Polskich było animatorem kilku wielkich obszarów aktywności młodzieży akademickiej. Zalicza się do nich przede wszystkim studencka kultura i ruch turystyczny.
Przygotowywana książka zawierać będzie dokumentację, wspomnienia i analizy naukowe tego jedynego w Europie zjawiska młodzieżowego na polskich uczelniach.
Książka ukaże się w połowie września 2016 roku

cholajW dniu 11 lipca 2016 roku został przekazana do druku najnowsza książka prof. Henryka Chołaja „Chiński wariant społecznej gospodarki rynkowej”. Książka ukaże się od 15 lipca na półkach księgarskich.
Książka liczy ponad 260 stron druku. Stanowi zestaw dokumentacji i refleksji na temat przemian modelu gospodarki chińskiej na przestrzeni ostatnich 30 lat.
Książka zawiera 9 rozdziałów poświeconych w kolejności kształtowaniu się zaczątków chińskiego modelu gospodarczego wg koncepcji Deng Xiaopinga, rozwoju i eksperymentów gospodarczych, aktualnej sytuacji pod rządami prezydenta Xi Jinping oraz założeń ideowych przyszłych rozwiązań.

ch 1W dniu 12 maja 2016 roku gośćmi Wydawnictwa „Kto jest Kim” była grupa wydawców chińskich: Xu Bu, Prezes Foreign Languages Press, Yu Tao, Prezes China Pictorial oraz Jiang Yonggang, Dyrektor Generalny International Cooperation Department of China International Publishing Group.

Omawiano sprawy współpracy wydawniczej, której celem jest dotarcie do polskiego czytelnika z informacjami dotyczącymi współczesnych Chin.

Goście zapoznali się dorobkiem Wydawnictwa z ostatniego roku. Podkreślili znaczenie wydania w Polsce książki prezydenta Xi Jinping „Innowacyjne Chiny”, zwracając szczególną uwagę na wysoką jakość tłumaczenia książki.

Ze strony wydawnictwa podejmowali gości chińskich redaktor naczelny – Andrzej Ziemski oraz publicysta i wybitny tłumacz – dr Sylwester Szafarz.