21 lipca 2016 roku redaktor naczelny Wydawnictwa „Kto jest Kim” Andrzej Ziemski podpisał umowę na zredagowanie i wydanie drukiem książki „Turystyka studencka 1906 – 2016. 60 lat BPiT Almatur’.
Zleceniodawcą wydania książki-albumu jest prezes BPiT Almatur-Polska S.A., Mirosław Sikorski.
Powojenny ruch studencki, szczególnie Zrzeszenie Studentów Polskich było animatorem kilku wielkich obszarów aktywności młodzieży akademickiej. Zalicza się do nich przede wszystkim studencka kultura i ruch turystyczny.
Przygotowywana książka zawierać będzie dokumentację, wspomnienia i analizy naukowe tego jedynego w Europie zjawiska młodzieżowego na polskich uczelniach.
Książka ukaże się w połowie września 2016 roku