W dniu 8 lipca 2021 roku w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne dwóch książek wydanych w ostatnim roku przez Wydawnictwo „Kto jest Kim”. Gościem Honorowym była prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, autorka i redaktorka obydwu pozycji.
Trzeba przypomnieć, że w drugiej połowie 2020 roku wydawnictwo opublikowało książkę autorską prof. Marii Szyszkowskiej pt.: „Twórczość jako sens istnienia w XXI wieku” oraz książkę „Świat kultury czasów Polski Ludowej” pod redakcją naukową prof. Marii Szyszkowskiej.
Pierwsza książka jest zbiorem esejów będących kontynuacją myśli filozoficznej Autorki, które zawarła we wcześniejszych pozycjach obejmujących ideę „filozofii codzienności”. Druga książka to zbiór esejów i materiałów publicystycznych obejmujących ocenę szerokiego dorobku okresu 45 lat Polski Ludowej w dziedzinie kultury. Znajdują się w niej opracowania 27 autorów. Książka jest plonem konferencji, która odbyła się wiosną 2019 roku w Nałęczowie.
Podczas spotkania prof. dr hab. Wojciech Pomykało wygłosił laudację na temat książki „Twórczość jako sens istnienia w XXI wieku”. Ks. prof. dr hab. Florian Lempa omówił i odniósł się do podstawowych zagadnień poruszonych w drugiej książce „Świat kultury czasów Polski Ludowej”.
W takcie spotkania padło szereg pytań dotyczących książek, jak też pozytywnych opinii, co do ich zawartości i roli jaką mogą odegrać w kształtowaniu opinii publicznej w zakresie filozofii i historii nowożytnej.


Na zakończenie spotkania głos zabrała prof. Maria Szyszkowska podkreślając istotę związków jej koncepcji filozoficznych z życiem. Podkreśliła także potrzebę walki o prawdę historyczną dotyczącą czasów Polski Ludowej w polityce państwa, edukacji i mediach.
W spotkaniu wziął udział Honorowy Przewodniczący PPS – Bogusław Gorski.
Spotkanie prowadził redaktor naczelny Wydawnictwa „Kto jest Kim” – Andrzej Ziemski.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób ze środowisk intelektualnych m.in. Warszawy, Łodzi, Rzeszowa, Piotrkowa Tryb i Nałęczowa.