Jest to kompleksowe opracowanie obejmujące całokształt rozwoju turystyki akademickiej –  fenomenu europejskiego i światowego, który opierał się na dwóch fundamentach: młodzieńczej ciekawości świata przetworzonej w energię działania i wspólnotowości dającej znakomite efekty organizacyjne, zakończone zwykle sukcesem poznawczym, odkryciem lub rekordem…
Szczególnie ciekawy jest okres turystyki akademickiej po przełomie 1956 roku. Działalność turystyczna środowiska akademickiego miała dwa wymiary: społeczny – to tysiące działaczy różnych organizacji, stowarzyszeń lokalnych, związków ogólnokrajowych, dla których siłą napędową była inicjatywa środowiskowa, mająca motywacje poznawcze. Miało to miejsce już w drugiej połowie XIX wieku w wielu uczelniach. I drugi wymiar sformalizowany, komercyjny, związany z budową od 1955 roku struktury Biura Wczasów, Podróży i Turystyki, a od 1966 roku Biura Podróży i Turystyki „Almatur”, w ramach organizacji studenckiej – Zrzeszenia Studentów Polskich.
Obydwa te elementy znakomicie się uzupełniały i uzupełniają nadal, choć po 1989 roku działalność biura uległa pełnej komercjalizacji. Turystyka akademicka zawsze była nowatorska i innowacyjna, zawsze towarzyszyła jej turystyka poznawcza, kulturowa.
W książce znajdujemy szczególnie wartościowe monografie i materiały wspomnieniowe pokazujące powstanie i ewolucję konkretnych inicjatyw i przedsięwzięć turystycznych na przestrzeni lat, znajdujemy też naukowe analizy zjawisk we współczesnej turystyce młodzieżowej, która ma już charakter globalny. Wiele sygnalizowanych w książce zjawisk i obszarów działania czeka jednak na pełniejsze udokumentowanie.
Istotą tej książki jest wskazanie, że wszelkie działania na polu turystyki akademickiej miały i mają charakter spersonalizowany, kryją się za nimi konkretni ludzie znani z nazwiska – nasi koledzy, których wspólna praca i inicjatywa układa się w całościowy dorobek wart upowszechnienia.
Nie można nie wspomnieć o wielkiej, kreatywnej roli, jaką odegrało w II połowie XX wieku Zrzeszenie Studentów Polskich, a także i inne organizacje, w których działali studenci: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Akademicki Związek Sportowy, w obszarze szeroko rozumianej aktywności turystycznej młodzieży.
Książka „Turystyka akademicka 1906 – 2016. 60 lat BPiT Almatur” to: 334 strony, 3 rozdziały, 27 materiałów ukazujących różne obszary wspólnego tematu: turystyka akademicka. To także ponad 100 zdjęć  obrazujących wizualnie idee, ludzi i krajobrazy.
Książka warta jest zgłębienia, sięga bowiem do obszarów wspomnień, a te bywają ulotne w naszej pamięci.

Waldemar Błaszczuk
Andrzej Ziemski